Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


mail komen niet bij mij aan

Oplossing

Ik kreeg onderstaande melding van een mailinglist, waar ik al jaren lid van ben. Daarin wordt aangegeven dat ze meldingen hebben gehad dat mails aan mij geblokkeerd zijn ivm met spam. Ik heb al een paar jaar dezelfde configuratie en snap niet waar dit vandaan komt. Mijn spamassasin toont geen enkele melding over de mailinglist, vandaar dat ik toch het idee heb dat dit te vinden zou moeten zijn bij mijn mail-provider.

De doorgegeven melding die men terug gekregen heeft was:
5.7.1 554 5.7.1 2BPKH0ex019439: Found
several indications this message is likely to be spam

Hoe is dit het beste op te lossen? (of eventueel bij wie moet ik hiervoor zijn?)

Hieronder de melding, zoals ik hem ontvangen heb:

########################################################

Return-Path: <owner-PM-WIN@LISTSERV.UA.EDU>
Received: from mail2.hccnet.local ([unix socket])
by hccmail1 with LMTPA;
Mon, 26 Dec 2022 07:00:18 +0100
X-Sieve: CMU Sieve 2.4
Received: from mailproxy.hccnet.local (pop.hccnet.nl [94.232.163.5])
by mail2.hccnet.local (sendmail/HENZ ICT) with ESMTP id 2BQ60Ixd002286
for <pf.vd.vlugt@HCCNET.NL>; Mon, 26 Dec 2022 07:00:18 +0100
Received: from mx.schonemail.nl (mail4.henz.local [10.240.5.74])
by mailproxy.hccnet.local (sendmail/HENZ ICT) with ESMTP id 2BQ60Ed2008863
for <mijn correcte mail adres>; Mon, 26 Dec 2022 07:00:18 +0100
Received: from lsvmail01.ua.edu (lsvmail01.ua.edu [130.160.0.25])
by mx.schonemail.nl (sendmail/HenZ) with ESMTP id 2BQ604ZG017460
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <mijn correcte mail adres>; Mon, 26 Dec 2022 07:00:09 +0100
Received: from listserv01.ua.edu (listserv01.ua.edu [10.8.81.163])
by lsvmail01.ua.edu (Postfix) with ESMTP id 53BAF26F0EC
for <mijn correcte mail adres>; Mon, 26 Dec 2022 00:00:03 -0600 (CST)
Received: from listserv01 (localhost [127.0.0.1])
by listserv01.ua.edu (Postfix) with ESMTP id 45F8426AADF
for <mijn correcte mail adres>; Mon, 26 Dec 2022 00:00:03 -0600 (CST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; d=UA.EDU; s=LISTSERV01; c=relaxed/relaxed; bh=Qp9RDJ7n28JYgTwuPj4CEkPcfjnS9pqQmYwVeG7S+7g=; i=@LISTSERV.UA.EDU;
h=Date:From:Subject:To:Message-ID:Reply-To:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Owner:List-Archive;
b=QylsFIiz6GiqNm9BN9tHz4Azb2tCCYrLZoYone4pWBCH+0VfgxtLC1lyuD+EKGLkD7Rg8B7PHAsu2eGN+fbO46I6Xu1oGx6VWcAb8lgMvTOYvFwBRPj+BGdamzb3M2TAxQIxiM8x2y38Vp0YBUHxfGz1IslR3zxgxdp/32o1Ksw=
Date: Mon, 26 Dec 2022 00:00:03 -0600
From: "The University of Alabama LISTSERV Server (17.0)" <LISTSERV@LISTSERV.UA.EDU>
Subject: Your removal from the PM-WIN list
To: Vlugt Pf Vd <mijn correcte mail adres>
Message-ID: <LISTSERV%202212260000032836.0012@LISTSERV.UA.EDU>
Reply-To: PM-WIN-request@LISTSERV.UA.EDU
X-LSV-ListID: PM-WIN
List-Help: <http://listserv.ua.edu/cgi-bin/wa?LIST=PM-WIN>,
<mailto:LISTSERV@LISTSERV.UA.EDU?body=INFO%20PM-WIN>
List-Unsubscribe: <mailto:PM-WIN-unsubscribe-request@LISTSERV.UA.EDU>
List-Subscribe: <mailto:PM-WIN-subscribe-request@LISTSERV.UA.EDU>
List-Owner: <mailto:PM-WIN-request@LISTSERV.UA.EDU>
List-Archive: <http://listserv.ua.edu/cgi-bin/wa?LIST=PM-WIN>


Mon, 26 Dec 2022 00:00:03

You have been automatically removed from the PM-WIN list (Pegasus Mail
for Windows Discussion List) as a result of repeated delivery error
reports from your mail system. This decision was based on the list's
automatic error monitoring policy and has not been reviewed or otherwise
confirmed by a person. If you receive this message, then it means that
something is wrong. While you are obviously able to receive mail, your
mail system has been regularly reporting that your account did not exist
or that you were otherwise permanently unable to receive mail. Here is
some information that may assist you in determining the cause of the
problem:

- The failing address is <mijn correcte mail adres>.

- The first error was reported on 2022-12-20.

- Since then, a total of 2 delivery errors have been received.

- The last reported error was: 5.7.1 554 5.7.1 2BPKH0ex019439: Found
several indications this message is likely to be spam.

Please do not ignore this message. While you can re-subscribe to the
list, it is important for you to report this problem to your mail
administrator so that it can be solved. This problem is not specific to
the PM-WIN list and may also affect your private mail. Anyone trying to
write to you during the same time frame might have received the same
errors for the same reason.

Geachte heer van der Vlugt,

Dank voor uw bericht.

Ik heb uw melding doorgestuurd naar de helpdesk. Volgens hen bleek het een false positive te zijn. Er is een uitzondering geconfigureerd.

Als het goed is moet het probleem nu opgelost zijn.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen spf?
Mail wordt niet afgeleverd
e-mail adres wordt niet gesupport
Na overname door KPN geen hccnet alias meer
Email kan door verzender niet verstuurd worden naar hhcnet mailadres
Artikel details
Artikel ID: 3478
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 19/01/2023 12:55:20
Aantal bekeken: 533
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies