Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


HTML insalleren voor JavaScript

Oplossing

Het lukt me niet HTML te installeren
MIJN GOOGLE CHROME GEEF PROBLEMEN

Tel 0623533173

HTML kunt U niet installeren.

Dit is een taal die gebruikt wordt in webpaginas die naar U toegestuurd worden en vervolgens geïnterpreteerd door Uw browser zodat U de pagina te zien krijgt zoals U hem ziet.

De HTML taal is inmiddels bij versie 5 aanbeland en wordt eigenlijk door alle browsers (EDGE, Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox om er maar een paar te noemen) ondersteund.

Maar ik zag in de titel ook Javascript staan.
Als U hier problemen mee heeft dat kan het zijn dat dat uit staat in Uw Chrome browser.

Dit kunt U aanpassen door naar de 3 puntjes te gaan helemaal rechtsboven. Als U daar op drukt komt er een nieuwe pagina met een zoek veld. Typ daar in javascript en er wordt getoond welke setting javascript bevat. Klik op het pijltje rechts van javascript en wijzig de instelling zoals U wilt.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien er al langere tijd geen reactie is op deze vraag moet ik er van uit gaan dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen javascript activeren
Internet problemen
Iconen Google Chrome op bureaublad
Browser Chrome start niet op.
blokkade
Artikel details
Artikel ID: 1105
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 17/05/2020 13:55:45
Aantal bekeken: 382
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies