Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


email werkt niet meer

Oplossing

Na inloggen op de website van hccnet en veranderen van het wachtwoord kunnen wij geen email meer ontvangen.
email account vraagt elke keer weer om een nieuw wachtwoord
Graag contact 06 15496033

Wanneer dit gebeurt in het programma Microsoft Outlook kan een oplossing zijn het account verwijderen uit het referentie beheer en dan opnieuw Outlook opstarten.

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4026814/windows-accessing-credential-manager

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Serverfout in Windows Live Mail
Naam gebruiker wijzigen
Na update 2 niet werkende onderdelen
geen verzonden items
Live mail doet het soms niet, soms wel
Artikel details
Artikel ID: 1515
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 03/10/2020 12:08:58
Aantal bekeken: 381
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies