Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


doorsturen mail

Oplossing

Als ik bij de instellingen van de mailboxinstellingen mijn profiel wil wijzigen in die zin dat ik auto forward wil activeren, dan lukt dat niet. Het schermdeel 'Profiel' toont geen wijzigingsmogelijkheid. de schermdelen met alias en afwezigheidsmelding wel.
Hoe kan ik de forward functie activeren?

Door in het vak "Profiel aanpassen" achter "Forward" het adres in te typen waar de mail naartoe gestuurd moet worden.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder.

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen E-mail
alias doorsturen naar 2 e-mail adressen
forwarden email werkt niet meer
Na overname door KPN geen hccnet alias meer
Alias toevoegen
Artikel details
Artikel ID: 1773
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 18/02/2021 17:20:47
Aantal bekeken: 541
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies