Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Updates Windows lukt geruime tijd niet

Oplossing

Ik zie dat mij Windows versie achter loopt hetgeen updates betreft. Updaten lukt echter niet. Ik heb enkele print screens toegevoegd en samengevoegd in een MS-Word bestand.
met vriendelijke groeten
Freddy Wijnbergen

Heeft u de probleem oplosser al gedraaid?

Start--> Instellingen-->Bijwerken en beveiliging-->Problemen oplossen-->Extra probleem oplossers-->Windows Update

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


gedaan maar kom niet verder dan de melding waarvan een doc met hierin een print screen van de melding. met vr gr Freddy Wijnbergen

Blijkbaar is het update systeem enigszins van slag.

De procedure onder 2 (opruimen) heeft mij ettelijke keren uit deze situatie gehaald.
https://thegeekpage.com/clear-windows-update-cache/

Het kan zijn dat de services die U met Net stop stopt zijn ingesteld voor automatische herstart en weer actief zijn tegen de tijd dat U bij de delete bent.

Ik adviseer U dan ook om op Uw bureaublad een txt bestand te maken en daar alle commandos elk op een aparte regel in te zetten.
Wanneer dit compleet is moet U de extensie van txt in cmd veranderen.

Vervolgens klikt U met de rechtermuis op het icoon en kiest voor uitvoeren als administrator.

Mocht dit nog niet werken doe dan eerst een reboot en voer het bestand uit voor U iets anders doet op de PC.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Hallo ook dit mocht niet baten. Windows doet vervelend over wuauserv. zie bijlage

Ook hiervoor lijkt de oplossing hetgeen U heft uitgevoerd.
Zie https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/error-1058-when-enabling-window-update-services/5fc15ed9-c849-4f42-89a6-41be90b9239a.

Daar de service Windows update meestal als automatisch geconfigureerd staat kan een reboot ook de oplossing zijn.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


weer geprobeerd doch volgende melding zie document
krijg nu de foutmelding 1068
groeten Freddy

Ik begrijp niet waar die service vandaan komt want die zie ik niet in het document.

Misschien is het goed als U vrijdagmiddag even belt tijdens de openingstijden van de Ledenadminisratie (13.00 - 17.00 uur) een HCC-vrijwilliger beschikbaar. Bel daarvoor 085-0130124 en kies optie 2 in het keuzemenu

Die kan dan meekijken op Uw computer middels Teamviewer.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Windows update-service niet actief
Update Windows 10
Run-time error 35600 Index out of bounds
Update windows 10 lukt niet
Taalprobleem in Microsoft Outlook
Artikel details
Artikel ID: 2263
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 04/09/2021 10:32:40
Aantal bekeken: 376
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies