Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Thunderbird

Oplossing

Dag, ik kan ineens geen mails meer ontvangen noch versturen in en vanuit mijn HCCnet mailadressen. Melding: tijd voor bereiken hccserver verstreken.
Uitgaande SMPT server is XS4all omdat dat mijn provider is.

NB: mail versturen en ontvangen vanuit mijn xs4all en gmail geen probleem

Beste Bert,

Werkt het wel via webmail: https://webmail.hccnet.nl/
Daarbij worden lokale instellingen omzeild.

Lukt het wel via webmail maar niet via Thunderbird dan ligt het wellicht aan de hccnet server-instellingen in Thunderbird.
https://zuid-holland.hcc.nl/downloads1/algemeen/23-mailinstellingen-hccnet/file.html

In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Jan Damen

Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen e-mail verz.&ontv.
HCC instellingen en melding bedreiging
Lege mail op mobiel
downloaden van mijn mail in Thunderbird
Instellingen Outlook 2019
Artikel details
Artikel ID: 2594
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 20/01/2022 14:13:38
Aantal bekeken: 209
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies