Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Scannen

Oplossing

Bovenstaande sprinter bezit ik misschien 10 jaar. Werkt nog steeds goed. Nu wil ik oude foto’s gaan scannen.
Neemt de kwaliteit van het scannen in de loop van de jaren af?
Als ik over ga op de aanschaf van een nieuwe printer met scanner hoeveel dpi moet ik dan minimaal hebben om een goede scan te maken?
Waar moet ik eventueel nog op meer op letten, ik gebruik de printer zeer incidenteel.
Bijvoorbaat dank voor de info.

Hans Berman

"Neemt de kwaliteit van het scannen in de loop van de jaren af?"
In principe niet. Oudere verlichting (niet LED) kan na jaren intensief gebruik iets teruglopen (minder licht en/of iets kleurzweem), maar in de praktijk valt dat mee.

"hoeveel dpi moet ik dan minimaal hebben om een goede scan te maken?"
dpi staat voor dots per inch. De scan-resolutie is afhankelijk van de gewenste vergroting, d.w.z. de verhouding tussen afdruk en origineel. Voor een afdruk is 300dpi voldoende. Voor het scannen moet dat vermenigvuldigd worden met de vergrotingsfactor: 1x (300dpi) voor een 1:1 kopie van foto's, 8x (2400dpi) voor een A4-afdruk van een kleinbeeld negatief.
Wel van belang: hoe beter de scanner en hoe hoger de scan-resolutie, hoe eerder ook stof en krasjes zichtbaar worden...

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Instellen scanner
oude negatieven digitaliseren
installatie Epson scanner
Scannen van documenten
geen verbinding met printer
Artikel details
Artikel ID: 3257
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 29/10/2022 09:50:12
Aantal bekeken: 50
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies