Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Instellen scanner

Oplossing

Ik woon gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in het buitenland. In beide landen staat een printer/scanner om nodeloos heen er terugbrengen te vermijden.

In het ene land staat een Canon TS 3100 series printer/scanner en in het andere land een HP M1120 MFP.

Naast mij staat de HP printer/scanner die ik als vaste printer heb ingesteld. Maar om te scannen verschijnt nog steeds de scanner van het Canon apparaat.

De vraag is dus hoe stel ik de scanner van het HP apparaat in?

Het is mij niet duidelijk welke actie wordt gedaan om te scannen, waarin de Canon scanner 'verschijnt'.

Alvast een paar mogelijke oplossingsrichtingen:

1. Controleer meldingen voor de HP
Open instellingen (Win + I)
Kies Bluetooth en apparaten -> Printers en scanners
Klik op de HP om extra opties te zien en zoek naar concrete(re) meldingen over een mogelijke foutsituatie.
(als de HP niet in de lijst staat, klik dan op Apparaat toevoegen)

2. controleer de support pagina's van de leverancier(s!)
Zoek het juiste apparaat en haal de actuele downloads op (voor het juiste besturingssysteem) van stuurprogramma en software. Kijk ook naar bekende problemen. Verwijder de bestaande installatie en voer een verse installatie uit.

Mocht uw call hiermee nog niet naar tevredenheid beantwoord zijn, hoor ik graag aanvullende informatie of vragen.
Als uw probleem voldoende is opgelost, stel ik het op prijs als u deze call wilt sluiten.

met vriendelijke groet,

Reinder Mulder
Medewerker vraagbaak

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Opgelost!

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen installatie Epson scanner
printer scanner toegang zonder registreren
geen verbinding met printer
Opnieuw opstarten vereist
Scannen
Artikel details
Artikel ID: 4440
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 04/12/2023 18:43:05
Aantal bekeken: 61
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies