Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


I map

Oplossing

In pc active staat het advies om over te gaan naar I Map i.p.v pop3 server.(pop.hccnet.nl

Vraag: hoe groot is de beschikbare ruimte op de server voor
I map? 1 gb is wel krap.

Ik heb nu een mappen structuur in outlook voor alle mails,
deze zijn nu lokaal opgeslagen (pop3) met de overgang naar I map blijven de nieuwe mails op de server staan. hoe moet je handelen om ook de lokaal opgeslagen (oude mails) te kunnen lezen?
Zij deze samen te voegen, zo dat deze (oude mails) ook op de server komen? Of is er een andere oplossing?

Vast bedankt voor een reactie.

Geachte heer Van den Bos,

Dank voor uw bericht.

In de huidige webmail omgeving is het mogelijk om mail te importeren en exporteren middels Instellingen (rechts bovenin)> Accounts> Mappen beheren.

Voor de toekomstige webmail omgeving kan ik u nog niet bevestigen of dat nog steeds mogelijk is. Indien het niet mogelijk is dan kunt u de oude mails altijd nog wel doorsturen.

1GB blijft voorlopig de maximum opslag voor de mails op de server.

Met vriendelijke groet,

HCC! ledenadministratie

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mail van oude laptop naar nieuwe laptop
aantal te bekijken mails in de inbox
Mails worden verwijderd na 4 maanden
webmail
Webmail
Artikel details
Artikel ID: 3416
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 31/12/2022 09:24:33
Aantal bekeken: 35
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies