Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


aantal te bekijken mails in de inbox

Oplossing

Goedenavond,
we gebruiken sinds enige tijd de webmail van HCC voor niet intieme relaties. Onlangs moest mijn vrouw een iets oudere mail hebben. Dit lukte op de Ipad niet. Wel op de Iphone. Voor beide devices geldt dat zij de nieuwste updates van het besturingssysteem hebben. De instellingen op de Iphone en op de Ipad zijn, voor zover wij kunnen beoordelen exact gelijk aan elkaar. Het blijkt dat de webmail ingesteld staat op het zichtbaar maken van de laatste 25 mails. Toen ik daar achter kwam heb ik in de b├Ętaversie de instellingen aangepast. Deze staat nu op het bewaren van de laatste 200 mails. Op zich is dit geen oplossing, maar een work a round. We hebben gisteren dit probleem voorgelegd bij de HCC stand op de 50+ beurs. Hier kregen we uiteindelijk het advies om met jullie contact op te nemen om te kijken of de mail op de zelfde wijze opgeslagen kan worden als bij b.v. xs4all. Dat wil zeggen totdat de toegemeten schijfruimte vol is.
Overigens werk ik op mijn pc met Mint en Thunderbird. In deze applicatie zijn wel alle mails gewoon benaderbaar.
Betekent dit dat Thunderbird de mails direct lokaal zet?
Wat moet er gedaan worden om de instellingen in de webmail zodanig in te stellen dat er uitgegaan wordt van de beschikbare schijfruimte in plaats van een vooraf aan te geven aantal mails, zodat ik ook via het web alle mail kan bekijken?
Is het mogelijk om uit te gaan van de beschikbare schijfruimte in plaats van een bepaald aantal berichten?
Tot op heden hebben we de webmail hoofdzakelijk gebruikt om mail te ontvangen. Niet om mails te verzenden. Is het aangegeven aantal mails alleen voor de inbox, of voor alle mappen?
Wat gebeurt er met de mails die niet zichtbaar zijn, ook niet in de prullenbak? Worden die op een andere wijze bewaard, of zijn deze gewoon weg?
Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,


Zoals U al aangaf zijn alle e-mails nog te benaderen op een of andere manier dus het niet zichtbaar zijn van een gedeelte ligt niet bij HCC.

HCC verwijdert geen e-mails ook niet als U ruimte vol zit. Wanneer U ruimte vol zit zullen er geen emails meer kunnen worden ontvangen en krijgt de afzender een bericht dat U mailbox geen ruimte meer heeft.

Echter door de verschillende manieren waarmee U webmail benadert kan het wel zo zijn dat er mail verplaatst wordt van de server naar de mail reader.

In Uw mailreader heeft U de keuze om gebruik te maken van IMAP of POP.
Gebruikt U IMAP dan zal, indien er geen geavanceerder instellingen worden gebruikt, normaal de mail op de server blijven staan en ook door andere IMAP lezers , zoals webmail, benaderbaar blijven. Wanneer een mail via deze weg wordt verwijderd is die ook voor alle devices weg en ook op de server.
Gebruikt U echter POP dan wordt de mail verplaatst naar het device waar POP wordt gebruikt en verwijderd van de server. daarna is de mail alleen nog maar te zien op dat device en niet meer door de andere devices.
Het is dus verstandig om een strategie te hebben hoe U met Uw email omgaat. Kies er voor om een device aan te wijzen welk het archief van Uw email gaat bevatten en gebruik daar POP en op alle andere devices IMAP of webmail.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Webmail
Mails worden verwijderd na 4 maanden
E-mail berichten verdwijnen.
emails postvak in
datalimiet mailbox overschreden
Artikel details
Artikel ID: 831
Categorie: Email
Datum toegevoegd: 20/10/2019 10:04:42
Aantal bekeken: 290
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies