Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


kan geen mail versturen

Oplossing

Beste Vraagbaak,

Mijn vraag betreft een probleem dat naar ik zag, veel voorkomt bij ook andere hccnet-deelnemers. Wij kunnen wel mail ontvangen, maar niet versturen.
Nou heb ik gelukkig meerdere mailadressen, zoals van KPN en Google, maar voor deze betaalde dienst van HCCnet verwacht ik toch wel minimaal dat ik mail kan versturen.
Dat gaat wel op mijn macbook met het applemail-programma, maar dat lukt me al jaren niet met mijn iPhone met hetzelfde programma.
Ik dacht n.a.v. jullie mail waarin stond dat vanaf 19 feb. veranderingen plaatsvinden met o.a. de mail, maar weer eens te proberen om dit al zo lang durende probleem op te lossen.
Zoals door HCC wordt geadviseerd is mijn accountnaam en gebruikersnaam mijn mailadres (zie afzender), wachtwoord is het HCC wachtwoord.
De hostnaam is pop.hccnet.nl OF imap.hccnet.nl (met serveerpoort 993 SSL) OF Pop3.hccnet.nl - alle drie uitgeprobeerd, maar steeds de boodschap “E-mail versturen mislukt. Het adres van een van de ontvangers is geweigerd door de server, enz.”
De server is smtp.hccnet.nl met serveerpoort 465 SSL
Uit dit foutbericht blijkt dat het probleem ligt bij de HCC-net server en niet bij de ontvangende servers, d.w.z. Gmail of KPN.
Nogmaals: vanaf mijn macbook kan ik via de mailserver van Apple, mails met mijn HCCnet mailserver ontvangen en versturen naar mijn KPN-adres en Gmail-adres. Waarom kan dat niet via mijn iPhone???

De iPhone en de iPad hebben de reis naar een betere versleuteling niet kunnen volgen en hebben extra zaken nodig.

Voor uitgaande mail is POP3 en IMAP irrelevant en alleen SMTP van belang.

Hiervoor moet de instelling nog zijn :
host : smtp.hccnet.nl poort : 587 versleuteling : StartTLS
Gebruikersnaam : HCC account  Wachtwoord : Je HCC wachtwoord.

Na de migratie (ca 29-02-2023) kan de poort ook naar 465 met versleuteling SsL/TLS en als gebruikersnaam je mail adres.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen E mail versturen
Hoe installeer ik mijn hcc-e-mail op mijn iPad ?
uitgaande email
email
E-mail versturen
Artikel details
Artikel ID: 3603
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 02/03/2023 11:21:02
Aantal bekeken: 461
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies