Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Migratie hccnet-mailaccounts

Oplossing

Afgelopen maandag bleek opeens (vrijwel) alle mails in de mappen Postvak In en Verzonden Items van mijn hccnet-account verdwenen te zijn. De meest aannemelijke oorzaak was dat er een migratie gaande was (en is) voor 40.000 mailaccounts. Op de site hcc.nl stond (en staat) vermeld dat de mailbox na een eerste keer succesvol inloggen zal worden gesynchroniseerd. Ik heb al vele malen ingelogd maar tot op heden zijn de verdwenen mails nog steeds niet teruggekeerd in mijn mailbox. Wel kan ik gewoon mails ontvangen en versturen. De verdwenen mails (in mijn Postvak In) hebben een ontvangstdatum van voor maandag 20 februari 2023. Ook is een aantal oude mails nog steeds aanwezig. De jongste daarvan is van 27-2-2019. De rest is dus weg en ik begin langzamerhand een akelig gevoel te krijgen of dit ├╝berhaupt nog goed gaat komen.
Ik weet niet of ik de enige ben met een vergelijkbaar probleem. Ik ga er vanuit dat er backups achter de hand zijn gehouden voor eventuele 'calamiteiten'. Hopelijk kunt u mij (en de overige hccnet-gebruikers) via de website op de hoogte blijven houden van de verdere voortgang van het migratieproces. De huidige melding op de website geeft aan: "Geduld: uw mail komt terug; dit kan tot Vrijdag 24 februari duren". Als ik het goed begrijp betekent dat dus dat morgen (24 februari) de problemen opgelost zouden zijn?

Met vriendelijke groet

Er gaat niets verloren. Zie hcc.nl voor de actuele situatie.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Ik diende zojuist een ticket in met het volgende kenmerk AV4-MJB-9U4U. Hiervan heb ik een schermafbeelding gemaakt. Zie bijlage. Ik heb hiervan echter geen bevestigingsmail ontvangen. Ook mijn SPAM-box bleef leeg.

Dit brengt me op een volgend probleem: Mijn vrouw heeft ook een hccnet-mail account. (h@hccnet.nl). Zij ontving op dinsdag 21 februari een mail van hcc, waarin de migratie van de mailaccounts werd gemeld. Een dergelijke mail heb ik echter nooit ontvangen. Wat gaat hier mis?

Indien je de inkomende mail controleert in een mail client dan graag conform de instructies eerst controleren in webmail.
Als de mail daar wel aankomt dan zit er waarschijnlijk nog wat achterstallig onderhoud op je configuratie in. De instellingen moeten nu zijn

POP3 servernaam pop3. of pop.hccnet.nl met poort 995 en SSL/TLS.
IMAP servernaam imap.hccnet.nl met poort 993 en SSL/TLS
SMTP servernaam smtp.hccnet.nl met poort 465 en SSL/TLS
Gebruikersnaam Jouw HCC.net mail adres
Authenticatie Jouw HCC account wachtwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


De instellingen zoals u deze hierboven aangeeft komen overeen met de instellingen op mijn computer. Ook in de webmail ontbreken de twee bevestigingsmails van de gisteren ingediende tickets.
De mails in de webmail komen overeen met die op mijn computer.

Zoals in ticket AV4-MJB-9U4U al is aangegeven is het probleem niet in eerste instantie dat ik geen bevestigingsmails heb ontvangen maar dat er vrijwel alle mails uit mijn inbox en verzonden items zijn verdwenen. Het gaat om honderden (soms belangrijke) mails. Ik verneem graag een antwoord op dit ticket.

N.B. u schrijft: "Conform de instructies" maar ik heb nooit instructies ontvangen

Zie hcc.nl/faq-hccnet voor alle wat je zelf kan/moet doen in relatie tot hccnet.

Dat je geen bevestigingsmails hebt ontvangen kan inderdaad verband houden met de migratie. Alhoewel ten behoeve van de migratie de verwerkingscapaciteit is vervijfvoudigd lijkt dat soms nog onvoldoende te zijn.

Maar

Er gaat niets verloren. Zie hcc.nl voor de actuele situatie.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten


Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten


Vraagbaak beantwoorder/administrator

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe installeer ik mijn hcc-e-mail op mijn iPad ?
Problemen met e-mail
mail instellingen / mails voor 20 feb weg
Outlook
Na migratie geen email meer
Artikel details
Artikel ID: 3918
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 18/03/2023 20:01:14
Aantal bekeken: 42
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies