Kennisbank
HCC!vraagbaak > HCC!vraagbaak > Kennisbank

Zoeken:


Automatisch doorzenden van HCCmail naar g-mail.

Oplossing

Hallo,
Sinds 17 augustus, toen er iets veranderd werd in de e-mail server, wordt mijn HCCmail niet meer automatisch doorgezonden naar mijn g-mail.

Kunt u mij helpen om dit weer te herstellen?
Bijvoorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking,

Titia Tebben

Ga naar: https://service.hccnet.nl/
Na het inloggen kunt u bij "Forward" uw doorstuur adres invullen.
Gezien de tijd dat er geen reactie is geweest op deze vraag, gaan we er vanuit dat de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groeten

Vraagbaak beantwoorder

*****Disclaimer***** vraagbaak
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hcc Senioren Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Probleem met Outlook
Windows 10 automatisch updaten
lege mailbox
E-mail
forwarden email werkt niet meer
Artikel details
Artikel ID: 1415
Categorie: Kennisbank
Datum toegevoegd: 23/08/2020 07:07:06
Aantal bekeken: 413
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies